Stevnekomitéen 2019

 

Linn og Geir Byberg (ledere)

Ingunn Frøyshov (Hedmarktoppen)

Laila og Arvid Austeng (Barnas sommerstevne)

Henrik Østby Solberg (Tenfestivalen)

Ole Gunner Dahle (Scene, lyd og lys)

Hewan Negassi (Informasjon)

Ellen Ravnemyr (Mat og bespisning)

Andreas Hegertun (Pinsebevegelsens lederråds representant)

Anka Wennerberg (Lovsang, sang og musikk)