Sommerstevnet har standplasser til leie, og organisasjoner er velkommen til å søke om dette. 

kontor@hedmarktoppen / 62 51 93 70 for bestilling eller spørsmål.


Følgende vilkår og retningslinjer gjelder for leie av standplass:

- Standplassen har følgende mål: 1,5 m bred, 3 m dyp og 1,9 m høy

- Dere sørger selv for nødvendige hjelpemidler som bord, stol(er) og skjøteledning(er)

- Strømuttak på 10 amp finnes maks 10 meter fra standen

- Bilen parkeres på parkeringsplassen, ikke foran hallen

- Utdeling av brosjyrer o.l. skal kun skje fra standen, ikke ved utgangsdørene eller på uteområdene

- Utdeling av brosjyrer o.l. medfører mye søppel. Vi forutsetter at dere hjelper oss med å holde plassen ryddig.

- De som betjener standen betaler gjeldende gebyrer for de aktuelle møter og konserter vedkommende måtte ønske å delta på, med mindre man ønsker å benytte seg av tilbud om standplasspakke som inkluderer festivalpass.

- Det er kun anledning for info-stand. Alt salg for øvrig foregår fra Hermons bokhandel i hallen, med unntak av IBRA.

- Bestillingen er bindende, om ikke avbestilling skjer innen 1. juni.

 

Priser for leie av standplass:

Ta kontakt på kontor@hedmarktoppen/62519370 for spørsmål om priser og bestilling av standplass.